Giới thiệu giải pháp giám sát di động Hikvision sử dụng phần mềm iVMS-4200M

Giới thiệu giải pháp giám sát di động Hikvision sử dụng phần mềm iVMS-4200M

Camera daklak I47VN.COM  giới thiệu giải pháp giám sát di động Hikvision dành cho xe khách/ xe tải/ xe taxi sử dụng phần mềm iVMS-4200M miễn phí.
Tham khảo thêm về dòng sản phẩm khuyến nghị (hệ analog hoặc IP):
https://drive.google.com/file/d/1Hyz5qUkPoGUEHmZLXXAbrEb1FQiIPwsE/view